Silivri


icon

جمعیت

217,163

icon

دریای مرمره

1

icon

فرودگاه 1

80

the blue mosque

نقشه و حمل و نقل


کشتی ها

کشتی ها

بالگرد

بالگرد

مرمری

مرمری

مترو

مترو

تراموای

تراموای

map

خدمات


دانشگاه خصوصی

4

دانشگاه خصوصی

دانشگاه دولتی

0

دانشگاه دولتی

مدرسه خصوصی

30

مدرسه خصوصی

مدرسه دولتی

107

مدرسه دولتی

بیمارستان دولتی

1

بیمارستان دولتی

بیمارستان خصوصی

9

بیمارستان خصوصی

مرکز خرید

1

مرکز خرید

آخرین اخبار در این منطقه


پروژه ها در این حوزه