Sancaktepe


icon

جمعیت

489,848

icon

دریای مرمره

5

icon

فرودگاه 1

45

the blue mosque

نقشه و حمل و نقل


کشتی ها

کشتی ها

بالگرد

بالگرد

مرمری

مرمری

تراموای

تراموای

map

خدمات


دانشگاه خصوصی

4

دانشگاه خصوصی

دانشگاه دولتی

0

دانشگاه دولتی

مدرسه خصوصی

85

مدرسه خصوصی

مدرسه دولتی

25

مدرسه دولتی

بیمارستان دولتی

3

بیمارستان دولتی

بیمارستان خصوصی

9

بیمارستان خصوصی

مرکز خرید

1

مرکز خرید

آخرین اخبار در این منطقه


پروژه ها در این حوزه