Maltepe


icon

جمعیت

528,544

icon

دریای مرمره

5

icon

فرودگاه 1

60

the blue mosque

نقشه و حمل و نقل


بالگرد

بالگرد

تراموای

تراموای

map

خدمات


دانشگاه خصوصی

0

دانشگاه خصوصی

دانشگاه دولتی

1

دانشگاه دولتی

مدرسه خصوصی

18

مدرسه خصوصی

مدرسه دولتی

121

مدرسه دولتی

بیمارستان دولتی

5

بیمارستان دولتی

بیمارستان خصوصی

7

بیمارستان خصوصی

مرکز خرید

4

مرکز خرید

آخرین اخبار در این منطقه


پروژه ها در این حوزه