Esenler


icon

جمعیت

445,421

icon

دریای مرمره

10

icon

فرودگاه 1

30

the blue mosque

نقشه و حمل و نقل


کشتی ها

کشتی ها

بالگرد

بالگرد

مرمری

مرمری

تراموای

تراموای

map

خدمات


دانشگاه خصوصی

0

دانشگاه خصوصی

دانشگاه دولتی

2

دانشگاه دولتی

مدرسه خصوصی

18

مدرسه خصوصی

مدرسه دولتی

83

مدرسه دولتی

بیمارستان دولتی

1

بیمارستان دولتی

بیمارستان خصوصی

5

بیمارستان خصوصی

مرکز خرید

8

مرکز خرید

آخرین اخبار در این منطقه


پروژه ها در این حوزه